Header Kpnmcf

Bestuur en beleid

Bestuur

Het bestuur van het KPN Mooiste Contact Fonds bestaat uit een zestal bevlogen KPN’ers en twee externe leden. Ze zijn afkomstig uit verschillende hoeken van de organisatie, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: zij willen met het fonds hun sociale betrokkenheid tot uiting brengen.

Hans Koeleman

Hans Koeleman is sinds 2007 Director Corporate Communications & CSR bij KPN. Eerder werkte hij voor Ahold waar hij als Vice President Communications onder meer verantwoordelijk was voor interne communicatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het corporate merk. Daarvoor vervulde hij onder meer de functie van Hoofd In- en Externe Communicatie bij Albert Heijn en Manager Externe Communicatie bij Delta Lloyd. Verder is hij actief als adviseur en docent bij verschillende instituten voor onderwijs in PR en corporate communications.

Hans Koeleman: ‘Contact geeft betekenis aan ons leven. Het is mijn persoonlijke missie dat door ons fonds zoveel mogelijk mensen hun mooiste contacten beleven. En dat mijn collega's ervaren wat hun werk betekent, dat hun bedrijf een hart heeft.’

Daniella Koster

Daniella Koster is Director Financal Control NL bij KPN. Daarvoor studeerde ze Economie aan deVU in Amsterdam en werkte ze 12 jaar bij Ernst & Young als extern accountant. Sinds 5 jaar is ze werkzaam bij KPN, eerst als manager External Reporting, vervolgens Segment Controller Netco en nu Director Financial Control NL. Vanaf dat moment is ze ook betrokken als penningmeester bij het Mooiste Contact Fonds.

Daniella Koster: ‘De vreugde en het enthousiasme van de deelnemers en vrijwilligers geven mij veel energie. Je leert erdoor relativeren en het laat je zien wat echt belangrijk is in het leven.’

Marlies Pernot

“Ik wou dat ik twee hondjes was, dat kon ik samen spelen”. Dit gedichtje van Toon Hermans geeft op een charmante manier de wanhoop weer van mensen die alleen zijn. Het KPN Mooiste Contact Fonds geeft mensen, kinderen, ouderen of mensen aan de zelfkant van onze samenleving het cadeau van contact. Met inzet van haar eigen kennis van communicatie en met inzet van veel medewerkers. Een fantastische combinatie. Sinds mijn vertrek bij KPN in 2000 ben ik veertien jaar algemeen directeur geweest van Vereniging Eigen Huis. Nu houd ik me bezig met vluchtelingenwerk, als vrijwilliger, en om dat goed te kunnen doen ben ik aan de studie aan de VU ‘International Migration and Refugee Law”.

Marlies Pernot: 'Voor mij is het bijzonder om als bestuurder van het fonds hier aan te mogen meewerken. Bovendien heel leuk om weer bij KPN terug te zijn.'

Mark Versteegen

In zijn dubbelfunctie als directeur sponsoring en directeur van het KPN Mooiste Contact Fonds is Mark Versteegen verantwoordelijk voor alle maatschappelijk betrokken projecten en activiteiten van KPN in de driehoek sport, cultuur en maatschappij. Binnen zijn portefeuille vallen onder andere de partnerships in het schaatsen (KNSB), voetbal (KNVB), Koninklijk Concertgebouw en het Rijksmuseum .

Mark maakt deel uit van het Management Team Corporate Communicatie van KPN. Zijn focus ligt op ‘het realiseren van verbinding en synergie tussen alle domeinen van het sponsorprogramma gericht op de reputatie van KPN.’

Hij kan bogen op bijna vijfentwintig jaar ervaring als allround-marketing en -communicatieprofessional.

Mark Versteegen: ‘Na ruim elf jaar is het KPN Mooiste Contact Fonds een begrip geworden voor vrijwel alle KPN'ers en inmiddels ook voor heel Nederland. Met oprechte interesse in de kwetsbare medemens, zetten wij ons in met onze producten, diensten en duizenden collega’s om eenzaamheid tegen te gaan en sociaal contact te bevorderen. Het is een eer om hier iedere dag weer aan te mogen werken.'

Marieke Snoep

Marieke Snoep is op 1 februari j.l. bij KPN gestart als Chief Business Market en is daarmee verantwoordelijk voor al onze activiteiten in de zakelijke markt.

Zij is een ervaren strategische manager met meer dan 20 jaar Telecom en ICT ervaring. Sinds 2012 heeft zij bestuurlijke rollen in de Telecom sector vervult als Chief Customer Operations, Chief Commercial Officer Consumer en Chief Business Market. In het begin van haar loopbaan was ze consultant bij Solvision (nu Ordina) en Atos Origin. Marieke is ir. in de Werktuigbouwkunde.

Marieke Snoep: ‘Ik ben onderdeel geworden van KPN mede vanwege de diepe maatschappelijke verbondenheid die ons bedrijf heeft in de dagelijkse dienstverlening. Ik geloof dat technologie iedereen in staat moet en kan stellen om volwaardig en makkelijker te participeren aan de maatschappij. Met technologie en al onze prachtige collega’s kunnen we sociaal contact en gelijkwaardig meedoen bevorderen. Zo geven wij iets terug aan de maatschappij en dit maakt ons en mijn werk zinvoller. Ik ben blij dat ik mag bijdragen als bestuurslid om dit mooie werk te onderhouden en verder te laten groeien.

Lonneke Roza

Dr. Lonneke Roza is Assistant Professor aan Rotterdam School of Management, Erasmus University. Ze is gespecialiseerd in (medewerkersbetrokkenheid bij) Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en Corporate Foundations. Naast haar baan bij de universiteit is ze strategie consultant voor bedrijven, corporate foundations en goede doelen.

Ik ben trots bestuurslid bij het KPN Mooiste Contact Fonds; voor mij een goed voorbeeld van een bedrijfsfonds die zoekt naar projecten waar zij –met hun unieke middelen en competenties- echt een verschil kan maken voor wie contact niet altijd vanzelfsprekend is.

Beleid

Het KPN Mooiste Contact Fonds is in 2007 door KPN opgericht als een onafhankelijke stichting met als doel eenzaamheid in Nederland te helpen bestrijden en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van sociaal isolement. Dat gebeurt door projecten te ondersteunen met de inzet van mensen, middelen en geld. Jaarlijks doneert KPN daarvoor een bedrag aan het fonds. Daarnaast krijgen alle KPN medewerkers de mogelijkheid om zich één dag per jaar als vrijwilliger voor het fonds in te zetten.

Criteria

Jaarlijks vindt de toe- of afwijzing van potentiële projecten plaats in oktober/november voor het jaar daarop. Om er zeker van te zijn dat uw project meegaat in de procedure is het van belang dat u uw project uiterlijk 1 augustus indient via mooistecontact@kpn.com.

De projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds worden geselecteerd op basis van een aantal criteria:

  • Het project moet primair bijdragen aan de doelstellingen van het fonds, namelijk het bestrijden van eenzaamheid;
  • ICT moet instrumenteel en doorslaggevend zijn in het project;
  • Het fonds werkt altijd samen met organisaties die specifieke kennis hebben van het onderwerp;
  • Het project dient een nationaal bereik te hebben;
  • Het project biedt KPN-vrijwilligers de mogelijkheid zich in te zetten.

Projecten

Het fonds was in 2007 initiatiefnemer van het project KlasseContact en is sindsdien daarbij betrokken. Het doel van dit project is om ernstig chronisch zieke kinderen in Nederland, die niet naar school kunnen, virtueel aan te sluiten op de klas. Het aantal langdurig zieke kinderen dat wordt geholpen met KPN KlasseContact groeit jaarlijks. Het streven voor is om jaarlijks ongeveer 1250 patiëntjes te verbinden met hun klas. Het uiteindelijke doel is om dat voor alle langdurig zieke kinderen te kunnen doen.

Daarnaast wijst het bestuur van het fonds jaarlijks twee projecten aan die gedurende tenminste zes maanden ondersteund worden. Uitgangspunt hierbij is dat het KPN Mooiste Contact Fonds betrokken is bij het opstarten van het project door de inzet van ICT, vrijwilligers en geld. Het project dient zich vervolgens op eigen kracht verder te ontwikkelen.

ANBI-status

Het KPN Mooiste Contact Fonds heeft in 2014 de ANBI-status verkregen. Daarmee is het fonds een ‘algemeen nut beogende instelling’. Deze status geldt voor instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Bovendien mag er geen winstoogmerk zijn. Deze status maakt het onder meer mogelijk dat het fonds zelf fondsen kan werven. Meer informatie is te vinden op anbi.nl.

Conform de ANBI voorwaarden en statuten kent de Stichting Mooiste Contact Fonds geen beloning voor bestuurders. Ook de onkosten van het bestuur worden door de bestuursleden zelf gedragen.