Terug

Partners van het KPN Mooiste Contact Fonds

Vorige / volgende:

Het KPN Mooiste Contact Fonds wil mensen voor wie contact niet vanzelfsprekend is weer verbinden met hun omgeving en op deze manier sociaal contact bevorderen en eenzaamheid bestrijden. Daarvoor werkt het fonds nauw samen met maatschappelijke partners die bewezen ervaring hebben met dit thema.

Coalitie Erbij

Het KPN Mooiste Contact Fonds trekt samen op met maatschappelijke partners om het steeds groter wordende probleem van eenzaamheid tegen te gaan. Om die reden maakt het fonds deel uit  van de Coalitie Erbij, die bestaat uit een groot aantal landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector. Coalitie Erbij wordt in totaal gevormd door zo’n dertig organisaties, waarvan acht kernleden:

EDventure – KlasseContact

Met EDventure, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus, werkt het fonds samen aan KlasseContact. Kinderen die lange tijd door ziekte niet naar school kunnen, raken hun vriendjes en vriendinnetjes vaak kwijt. Het project KlasseContact maakt contact tussen hen weer mogelijk. Het zieke kind krijgt thuis een laptop ter beschikking en in de klas wordt een apparaat, de KPN Klasgenoot, neergezet waarmee het kind vanuit huis live kan meedoen in de klas. Honderden KPN vrijwilligers waren in de afgelopen jaren tijdens het eerste contact bij het kind thuis en in de klas aanwezig om leerling, ouders en leerkrachten uit te leggen hoe de apparatuur werkt.

Meer informatie: www.edventure.nu

‘s Heeren Loo Zorggroep – Jouw Internet Portaal (JIP)

’s Heeren Loo Zorggroep is een instelling die al meer dan 120 jaar zorg aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dat in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. De visie van ’s Heeren Loo Zorggroep is dat cliënten zoveel mogelijk integreren in de samenleving en daar deel vanuit maken. Erbij horen is voor ieder mens belangrijk, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Samen met ‘s Heeren Loo Zorggroep werkt het fonds in 2014 aan de pilot JIP, een cliëntenportaal: een veilige en vertrouwde internetomgeving waarmee cliënten met een verstandelijke beperking hun sociale kring kunnen vergroten en hun zelfredzaamheid kunnen bevorderen.

Meer informatie: www.sheerenloo.nl

Stichting Gouden Dagen fonds – KPN Mooiste Contact Dagen

Om de KPN Mooiste Contact Dagen mogelijk te maken, werkte het KPN Mooiste Contact Fonds samen met stichting Gouden Dagen Fonds. Een paar honderd gasten zijn uitgenodigd in het Rijksmuseum en Museum Boijmans van Beuningen, waar ze feestelijk werden onthaald.

Stichting Gouden Dagen fonds richt zich op ouderen die niet meer in staat zijn om zelfstandig een waardevolle invulling te geven aan hun leven. Het Gouden Dagen fonds organiseert bijzondere uitjes en vervult de wensen van ouderen om ze zo weer een nieuw perspectief te bieden.

Meer informatie: www.goudendagen.nl

Resto VanHarte – Resto VanHarte

De eettafel als bindmiddel in de wijk. RestoVanHarte maakt het mogelijk dat mensen in een buurt voor wie contact maken of de deur uitkomen om diverse redenen moeilijk is, elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Duizenden vrijwilligers van KPN hielpen in de Resto’s met het bereiden van de driegangenmaaltijd, bedienden en verzorgden entertainment, gesprekken, cursussen en presentaties en bevorderden het contact tussen de gasten.

Meer informatie: www.restovanharte.nl

Partners uit het verleden

Sinds de oprichting heeft het KPN Mooiste Contact Fonds met verschillende bijzondere maatschappelijke partners samengewerkt aan uiteenlopende initiatieven. Altijd met het doel sociaal contact te bevorderen. Een aantal voorbeelden van projecten waarbij het fonds nauw samenwerkte met partners.

Rode Kruis, GeneratieTV

Ouderen konden via hun eigen televisie op een eenvoudige manier in contact komen met familieleden, vrienden en kennissen.

CED-Groep en het Landelijk Netwerk Autisme – SociaalOpStap

SOS, zoals het project kortweg wordt genoemd, geeft jongeren met een autistisch spectrum stoornis duidelijkheid in sociale situaties door middel van sociale verhalen en een online stappenplan. Met de inzet van honderden KPN medewerkers zijn honderden autistische jongeren via SociaalOpStap ondersteund.

Het Nationaal Ouderenfonds – ComputerPlusBus

Veel ouderen schrikken terug voor het gebruik multimedia. In de ComputerPlusBus, ingericht en bemand door vrijwilligers van KPN, werden op een laagdrempelige en vooral gezellige manier de mogelijkheden van nieuwe media getoond. Het project is één van de initiatieven waarbij het fonds betrokken was om de horizon van ouderen te verbreden en sociaal isolement tegen te gaan.  

Alzheimer Nederland en Alzheimercentrum VUmc – Trees

Niet alleen patiënten met Alzheimer maar ook hun mantelzorgers raken door het ziekteproces van dementie veelal in een sociaal isolement. Bij het project InContact reikten vrijwilligers van KPN aan patiënten met dementie een telefoon met GPS uit. De mantelzorgers kregen een applicatie op hun tablet of laptop waarmee ze konden zien waar de patiënt zich bevindt. In geval van nood kan de patiënt met een eenvoudige druk op de knop verbinding zoeken met een alarmcentrale.

Door deze mogelijkheden kunnen patiënten met dementie zelf op stap, waardoor zowel de patiënt als de mantelzorger weer meer tijd en vrijheid krijgt om het contact met vrienden en kennissen op te pakken. 

Vorige / volgende: