Terug

SociaalOpStap: slim hulpje voor lastige situaties

Vorige / volgende:

Voor autistische jongeren kunnen sociale situaties voor veel onrust zorgen. Zeker als ze onverwacht komen. Met het project SociaalOpStap heeft het KPN Mooiste Contact Fonds samen met de CED-groep een bijdrage willen leveren om de zelfredzaamheid van deze jongeren te vergroten.Iemand gedag zeggen als je ergens binnenkomt, jezelf voorstellen, of iemand troosten: voor de meeste mensen vanzelfsprekend, het gaat bijna vanzelf. Maar dit geldt niet voor iedereen. Want hoe troost je iemand als je niet weet wat troosten is? Voor jongeren met een autisme spectrum stoornis zijn sociale situaties erg ingewikkeld. Zij hebben steun aan ‘sociale verhalen’, waarin de context van een situatie wordt uitgelegd. Ook hebben zij baat bij ‘sociaal stappenplannen’ die stap voor stap laten zien hoe je jezelf in een bepaalde situatie kunt gedragen.

In totaal werden 1108 leerlingen met SociaalOpStap geholpen

Sociaal stappenplan

KPN-vrijwilligers gingen een-op-een met een jongere met een autisme spectrum stoornis aan de slag om een sociaal stappenplan op te stellen. Elk plan werd helemaal afgestemd op de jongere zelf en bedoeld om stap voor stap richting te geven voor onverwachte situaties waarin de jongere terecht kan komen. De jongeren ontvingen een smartphone met een speciale app, waarmee ze op het moment dat ze in zo’n onverwachte situatie belanden, hun stappenplan konden downloaden. Een handig hulpmiddel waarmee zij zichzelf in allerlei sociale situaties kunnen redden.

Resultaat

In 2012 zijn er totaal  461 leerlingen op 13 scholen geholpen en deden 354 vrijwilligers mee. Na 3 jaar is er een einde gekomen aan dit mooie project en de plezierige samenwerking tussen de CED-groep en het KPN Mooiste Contact Fonds. Gedurende die periode werden er in totaal 1108 leerlingen geholpen. 

Vorige / volgende: